Cara Memerahkan Bibir Perokok

Kegiatan merokok sangat mudah ditemui sekarang ini. Apapun bahaya yang ditimbulkan oleh rokok baik terhadap perokok pasif ataupun aktif, ternyata tidak menjadi penghambat seseorang berhenti merokok. Bahkan bila diperhatikan, semakin hari semakin bertambah kuota orang yang merokok terutama di tempat pulik. Meskipun begitu, kesadaran seseorang yang merokok memang kini lebih […]