Kelainan Genetik

Definisi dan Diagnosis Kelainan Genetik

By

Kelainan Genetik Kelainan genetik merupakan penyakit yang disebabkan oleh kelainan pada DNA suatu individu. Kelainan dapat berkisar dari mutasi kecil pada gen tunggal untuk penambahan atau pengurangan dari seluruh kromosom atau set kromosom. Banyak penyakit memiliki aspek genetik. Beberapa,...